Tel: 0272 213 13 56
Küçük Çobanlı - İsmail -Bayatçık -Saraydüzü Köylerini Kapsayan Atıksu Kolektör Hatları Projelendirildi

Küçük Çobanlı Köyü- İsmail Köyü- Bayatçık Köyü-Saraydüzü Köylerinin atıksularının  Afyonkarahisar Merkez Atıksu Arıtma Tesisine iletilmesini sağlayacak 12 km lik taşıyıcı kolektör hatları projelendirildi.