Tel: 0272 213 13 56
İş Planı
 
2012 Yılı İş Planı 
                 
1)Afyonkarahisar Merkez Kuzey Yakası Atıksu Kollektör Hatlarının İnşasının Gerçekleştirilmesi
2011 yılında projelendirilen Susuz, Beyyazı, Çıkrık, Organiz Sanayi Bölgesi, Polis Meslek Yüksekokulu, Kredi Yurtlar Kurumu,    Üniversite Kampüsü,   Erenler Köyü,   Fethibey,   Çayırbağ  Belediyelerini içine alan yaklaşık 30 km uzunluğundaki kanalizasyon ve kolektör hatlarının inşasını gerçekleştirmek için  gerekli uygun finansman seçeneklerinin bulunması ve inşaatının gerçekleştirilmesi
 
2)Afyonkarahisar Merkez Atıksu Arıtma Tesisinin Devralınması
2011 yılında işletme ön hazırlıkları yapılan ve inşası %96 tamamlanan Afyonkarahisar Merkez Atıksu Arıtma Tesisinin devralınması planlanmaktadır.
 
3)Afyonkarahisar Merkez Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Tarımsal Sulama için Kullanılması
Arıtma Tesisine ilave olarak dezenfekte ünitesi yapılması suretiyle atıksuların dezenfeksiyonunun sağlanarak   Tarımsal   Sulama da kullanılması   için   AB   Hibelerine   yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
Tarım il müdürlüğü ve   Üniversite   yetkililerince   yapılan fizibilite raporlarında Bölgede tarımsal sulamaya geçilerek yılda yaklaşık 1 milyon TL katma değer oluşacağı öngörülmektedir.
 
4)Düzağaç Atıksu Arıtma Tesisinin Eksiklerinin Tamamlanması
2011 yılında Birliğimizce devralınan Düzağaç Atıksu Arıtma Tesisinin eksikliklerinin tamamlanarak fen ve sanat kuralları çerçevesinde işletilmesi
 
5)Yeni Üyelerin Katılımını Sağlamak
Akarçay Havzası Koruma Eylem Planının gerçekleşmesi için Bakanlık tarafından Atıksu Arıtma   Tesisi projeleri hazırlanan idarelerin Birliğimize üye olması ve planlanan Atıksu Arıtma Tesislerinin ihale, inşaat ve işletme iş ve işlemlerinin ;
          i) Münferit olarak ilgili belediyelerce yapılması yerine, birlik tarafından yapılması,
          ii)Kaynakların israf edilmemesi, sürdürülebilir ve verimli bir işletmenin temini açısından     
         iii)Kurumsal bir yaklaşımla tek çatı altında 'Birlik' tarafından yürütülmesi için diğer belediyelerle 
üyelik çalışmalarını sürdürmektedir.