Tel: 0272 213 13 56

 

GÖREVİMİZ  (MİSYONUMUZ)

 

-Afyonkarahisar ilimizde evsel ve sanayiden kaynaklanan atıksuların ve su kalitesine yönelik problemlerin bütüncül bir yaklaşım içinde çözümlenmesi,

 

-Vatandaşlarımıza ve işletmelere çevre bilincinin kazandırılarak sürdürülebilir çevre yönetiminin oluşturulması,

 

-Uygun finansman kaynaklarını kullanarak, düşük maliyet-yüksek fayda ile yatırımların gerçekleştirilmesi ve sonrasında rantabıl olarak işletilmesini sağlamaktır.