Tel: 0272 213 13 56
Birlik Laboratuvarının Akreditesyon Projesi

Birliğimize ait Merkez Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuvarının  TS EN ISO/IEC 17025 kalite sistemi standartlarına ulaştırarak, laboratuarda yapılacak olan ph, Kimyasal oksijen ihtiyacı, Biyolojik oksijen ihtiyacı, Askıda katı madde analizlerinin mevzuata, yönetmeliklere ve uluslararası standartlara uygun yapılması ve nihayetinde ilgili parametrelerin Türk Akreditasyon Kurumu’ndan gerekli Akreditasyon Belgesi’nin alınması projesidir.

Akabinde  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Ölçüm Ve Analizleri Yeterlik Belgesi  alınmasını gerekmektedir.

Laboratuvarın TS EN ISO / IEC 17025 e yönelik standartların oluşturulması, organizasyonun yapılması, kalite yönetim sisteminin oluşturulması ve sistemin işlevselliğinin sağlanması, anahtar personelin eğitimi, oryantasyonu gibi bir çok teknik konuda 5 Eylül 2008 tarih ve 26988 sayılı resmi gazetede yayınlanan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuarları Yeterlik Yönetmeliği başta olmak üzere yürürlükte olan yasal mevzuat (kanun, tüzük ve yönetmelikler) karşısında gerekli düzenlemeler yapılarak ve yasal yükümlülükler yerine getirilecektir.