Tel: 0272 213 13 56

 

HEDEFLERİMİZ (VİZYONUMUZ )

 

- Afyonkarahisar ilimizi, doğal kaynakların korunduğu, su kirliliğinin önlendiği, sağlıklı ve temiz bir çevreye kavuşmaktır.

 

- Faaliyet alanı kapsamında hizmet anlayışında ve uygulamasında ülke çapında örnek ve öncü kuruluşlardan biri olmaktır.

 

 

TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ

 

Birliğin mali yapısının güçlendirilmesi,

 

Birlik hizmetlerinde, bilişim teknolojilerinden etkin ve verimli bir biçimde yararlanılması, 

 

Birlik kültürünün oluşturulması, üye belediyeler arası iletişimin artırılması

 

Faaliyetlerin üye belediyelerimizle işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesi,

 

Hizmetlerin üretiminde ve dağıtımında asla ayrımcılık yapılmaması,

 

Birlik çalışanlarımızın ve üye belediyelerimiz personelinin mesleki ve kişisel gelişimlerine önem verilmesi, bu amaç doğrultusunda gerekli hizmet içi eğitimin sağlanması,

 

Üye belediyelerimizin tek başlarına altından kalkamayacakları hizmetlerin birliğimiz katkılarıyla ve imece anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlanması,

 

Birlik faaliyetlerinin tanıtılması,

 

Kurumsal kapasitenin arttırılması,

 

Çevrenin korunması ve kentsel altyapının gerçekleştirilmesi,

 

Bölgesel gelişmenin sağlanması.