Tel: 0272 213 13 56
LABORATUARIMIZ - Atıksu Numune Alma Bilgileri
Analizi Yapılacak Parametre
Analizi Yapılacak
Parametre
Numune Kabının Tipi ve
Numune Miktarı
Kullanılan Analiz
Yöntemi
Koruma Ve Depolama
Şartları
Maksimum Depolama
Zamanı
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı Plastik veya cam, 500 mL Respirometrik Metot SM 5210 D Koyu renkli şişelerde 1 gün
Plastik, 500 mL -18 0C ‘de dondurulur. 1 ay (Eğer BOİ > 50 mg/L ise)
Kimyasal Oksijen İhtiyacı Plastik veya cam, 250 mL Kapalı Reflax- Titrimetrik Metot SM 5220 C H2SO4 ile pH 1-2 aralığına asitlendirilir. 6 ay
Polipropilen, 250 mL
Plastik, 250 mL -18 0C ‘de dondurulur. 6 ay
pH Plastik veya cam, 250 mL Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Yerinde ölçüm yapılır. 1 gün
İletkenlik Plastik veya cam (soda camı hariç), 250 mL Laboratuvar Metodu SM 2510 B Yerinde ölçüm yapılır. 1 gün
Askıda Katı Madde Plastik veya cam, 250 mL Gravimetrik Metot SM 2540 D ---- 2 gün
Toplam Kjeldahl Azotu Plastik, cam veya borosilikat cam, 500 mL Makro Kjeldahl Metodu SM 4500-Norg B -18 0C ‘de dondurulur. 6 ay
Plastik, cam veya borosilikat cam, 500 mL H2SO4 ile pH 1-2 aralığına asitlendirilir. 1 ay
Plastik, 1000 mL -18 0C ‘de dondurulur.
Yağ-Gres Cam, 500 mL --- H2SO4 , HCl veya HNO3 ile pH 1-2 aralığına asitlendirilir. 1 ay
Bor Normal kons. için; PE-HD, PTFE, 100 mL Kit Yöntemi HNO3 ile pH 1-2 aralığına asitlendirilir. 6 ay
Düşük kons. için; PFA, FEP, 100 mL
Toplam Siyanür Plastik yada cam koyu renkli şişelerde, 500 mL ----- NaOH ile pH>12 14 gün(eğer sülfit varsa)
3 gün
Nitrat(tüm sularda) Plastik, cam veya PE, 250 mL Spektrometrik Metot EPA 352.1 ---- 1 gün
PE veya cam, 250 mL -18 0C ‘de dondurulur. 8 gün
Plastik veya cam, 250 mL H2SO4 ile pH 1-2 aralığına asitlendirilir. 7 gün
Plastik, 250 mL -18 0C ‘de dondurulur. 1 ay
Nitrat (atıksuda ve yüzey suyunda) Plastik veya cam, 250 mL Spektrometrik Metot EPA 352.1 Numuneler yerinde süzülmeli 4 gün
Nitrit (tüm sularda) Plastik veya cam 250 mL, Spektrometrik Metot SM 4500-NO2 -B Analiz yerinde yapılmalı 1 gün
Nitrit (atıksuda ve yüzey suyunda) Plastik veya cam, 250 mL Spektrometrik Metot SM 4500-NO2 -B Numuneler yerinde süzülmeli 4 gün
Toplam Fosfor Plastik, cam veya borosilikat cam, 250 mL Ön İşlem : Özütleme Metodu SM 4500-P B H2SO4 veya HNO3 ile pH 1-2 aralığına asitlendirilir. 1 ay
Normal kons. için, PE-HD, PTFE Düşük kons. için, PFA, FEP Ölçüm : Spektrometrik Metot SM 4500-P E
Tercihen cam, ya da PE, PVC, 250 mL
Fosfat/Fosfat Fosforu Plastik veya cam, 250 mL Spektrometrik Metot SM 4500-P E H2SO4 veya HNO3 ile pH 1-2 aralığına asitlendirilir. 1 ay
Sülfat Plastik ya da cam,100 mL Kit Yöntemi + 4 C’de soğutma 1 ay
Amonyum/Amonyum Azotu Plastik, 1000 mL Ön İşlem: Distilasyon Metodu SM 4500-NH3 B H2SO4 ile pH 1-2 aralığına asitlendirilir. 1 ay
Ölçüm : Titrimetrik Metot SM 4500-NH3 C

Özel Analiz Kabul Şartları

Numune Kabul Saatleri : 08: 30 --- 12:00 ile 13:30 -- 17:30 Cumartesi  - Pazar Günleri Hariçtir.
Analiz talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler analiz talep formunu doldurduktan sonra en Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Birliğinin verdiği hesap numaralarına  KDV dahil analiz ücretini ödeyerek müracaat edebilirler.
NOT : 
Numuneler alındığı andan itibaren koruma süreleri dikkate alınarak 24 saat içinde laboratuvarımıza teslim edilmelidir.

İletişim Bilgileri: 
Numune Kayıt : 0272 214 16 32 (Dahili-21)
Analiz Raporları : 0272 213 13 56 (Dahili-17)
Adres : Afyonkarahisar – Konya Karayolu 15. Km Afyonkarahisar / Merkez