Tel: 0272 213 13 56
Dezenfekte Ünitesi ve Tarımsal Sulama Projesi

Afyonkarahisar Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Tarımsal Sulamada Kullanılması amacıyla ortak bir  proje hazırlandı.

Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma ve İşletme Birliği ,Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ,Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Afyonkarahisar Bölge Sulama Kooperatifi Birliği ve Afyonkarahisar Belediyesi yetkililerince hazırlanan Proje ,Hollanda Hükümeti tarafından Türk - Hollanda Dostluğu Kapsamında hibe olarak yapılması planlanmaktadır.

Afyonkarahisar Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılan atıksuların , dezenfekte edilerek Tarımsal sulamada kullanılması amacıyla hazırlanan ortak projede; toprağın ihtiyacı olan minerallerin karşılanması ve temiz su kaynaklarının korunması için önemli bir yeniden kullanım projesi olduğu belirtilmiştir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sanayileşme, hızlı nüfus artışı ve kontrolsüz kentsel büyüme,su kaynaklarının giderek azalmasına ve bununla birlikte atıksuların artmasına neden olmaktadır.Yaz aylarında yağış miktarındaki azalma ve yüksek buharlaşma su ihtiyaçlarının önemli miktarda artışına , su temininde çeşitli problemlerle karşılaşılmasına neden olmaktadır.Birleşmiş Milletler; 2025 yılında Dünyada yaklaşık 2,7 milyar insanın ciddi bir su sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağını tahmin ederek, ülkeleri yeni su yönetimi stratejileri geliştirmeye zorlamaktadır. Suya olan talep artışı nedeniyle, arıtılmış atıksularla tarımsal sulama, ülkelerin su kaynaklarının planlaması ve geliştirilmesinde önemli bir bileşen haline gelmiştir.

Sınırlı su kaynakları ve artan su talepleri karşısında atıksuların geri kazanılması ve yeniden kullanılması konusu, sadece yoğun kentsel alanlarda değil, aynı zamanda kırsal alanlarda da önem kazanarak yaygınlaşmaktadır.Dünyada atıksuların kullanımıyla ilgili geliştirilmiş ve uygulanmış temel alanlardan biri de tarımsal sulamadır.Atıksuların tarımsal sulamada kullanılması çevresel açıdan güvenilir bir yöntem olup, Toprağın su, nütrient, organik madde ihtiyacını karşılaması ve temiz su kaynaklarının korunması  açısından yararlıdır.

Atıksuların tarımsal sulamada kullanılması özellikle su kıtlığı yaşayan ülkelerde önemli bir su kaynağı yöntemidir. Afyonkarahisar Atıksu Arıtma Tesisi çevresindeki tarlalar için önemli bir su kaynağıdır.

Hazırlanan projede ; Atıksuların Dezenfekte edilerek  tarımsal faaliyetlerde kullanılması neticesinde , bölgede kuru tarımdan sulu tarıma geçilerek, ekonomik açıdan 14 kat gelir artışı sağlayacağı öngörülmüştür.

Dezenfekte ünitesinin kurulması sırasında , sulanacak tarım arazileri için sulama projesi hazırlanacaktır. Sulama Sisteminin kurulması için %50-%60 oranında devlet hibesi bulunmaktadır. Bu durum sulama projesinin gerçekleşmesinde önemli bir kolaylık sağlamaktadır.

Sulama projesi sırasında sisteme otomatik gübreleme sistemi  ilave edilerek tarımsal faaliyetlerde avantaj sağlanabileceği düşünülmektedir.

Bölgedeki köylerin oluşturduğu sulama kooperatifleri projenin uygulanması ve sahiplenilmesi açısında önemli bir partnerdir.Ayrıca sulamanın yapılacağı bölgede Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Arazi Toplulaştırma Etüdü yapılmakta olup Sulama Projesi bu kapsamda önemli bir kaldıraç etkisi oluşturmaktadır. Sulama projesi Kırsal Kalkınma Projesine dönüşmektedir.

Projeyi değerlendiren Belediye Başkanı Sayın Burhanettin Çoban ,projenin bir Geri Dönüşüm Projesi olduğunu, temiz su kaynaklarının korunması ve çevre açısından çok önem teşkil ettiğini, Akarçay ve Eber Gölünün kirlenmesinin önlenerek, Doğal kaynakların  korunacağını belirtmiştir. Projenin, sulama yapılamayan tarım arazilerinde uygulanarak sulu tarıma geçilmesinin , Afyonkarahisar ilinde ekonomik fayda sağlaması açısından ayrıca önemi olduğunu ve projenin Afyonkarahisar iline kazandırılması için gerekli desteği vereceğini belirtmiştir.